COVM Eindhoven
houdt grip op geluid

COVM Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

Klachten
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133 of 040 - 289 6144. U kunt ook het
online klachtenformulier
gebruiken of uw klacht indienen op www.samenopdehoogte.nl

 

 

Nieuws

30.08.2017 Eerstkomende vergadering COVM-Eindhoven: donderdag 14 september

Op donderdag 14 september om 18:00 vindt weer een openbare vergadering van de COVM-Eindhoven plaats. Dit keer op de militaire vliegbasis Eindhoven (Flightforum 1550), de exacte locatie is nog niet bekend. De vergaderstukken zijn te downloaden onder 'stukken' aan de linkerzijde van deze site. Graag tot dan! Meer

19.06.2017 rapportage geluidhinder 1e kwartaal 2017

De rapportage geluidhinder van het 1e kwartaal 2017 is gepubliceerd. Kijk onder 'stukken' aan de linkerzijde van deze website. Meer

Meer nieuws

Luchtvaartnieuws

  • Logo Defensie
  • Logo EHV
  • Logo eindhoven
  • Logo eindhovenairport
  • Logo veldhoven