COVM Eindhoven
houdt grip op geluid

Over COVM Eindhoven

 

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Luchtvaartwet en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over de milieuhygiëne rondom Vliegbasis Eindhoven.

Overlegplatform geluidhinder
COVM Eindhoven functioneert als een platform waar regionale partijen elkaar informeren en voorlichten over activiteiten op de luchthaven in relatie tot met name luchtvaartgebonden geluid. De commissie kan (gevraagd en ongevraagd) advies uitbrengen aan de minister van Defensie over maatregelen en voorschriften aangaande de geluidhinder.

Jaarcontouren
Ook over de resultaten van handhaving van deze maatregelen en voorschriften kan de commissie voorstellen doen. De commissie wordt gehoord bij het vaststellen van een handhavingvoorschrift van de geluidszone en bij de vaststelling van het gebruiksplan, dat door de burgerexploitant van de luchthaven wordt opgesteld.  De commissie wordt door de minister van Defensie geïnformeerd over het toezicht en de naleving van de voorschriften inzake wel of geen overschrijding van de grenswaarden van de geluidsbelasting buiten de geluidszone van de luchthaven. Daarnaast krijgt de commissie inzicht in de controlegegevens op de gevlogen vluchtprofielen.