Leden

De COVM-Gilze Rijen wordt gevormd door omwonenden en vertegenwoordigers van overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Gilze-Rijen. De commissie bestaat uit de volgende commissieleden:

mevrouw N. Wester, Voorzitter

dhr. R.W.F. Dols, Vice Voorzitter

dhr. W. de Vet

dhr. O. Dusschooten

drs. A.W. Welvaart

dhr. P.J.L.M. De Beer

dhr. F. Saeijs

dhr. E.F.A. Wilmsen

luitenant-kolonel A.J.P. Hardenbol

Commodore R.P.J. Adang

dhr. M. Visser

majoor S.O. LeClercq

dhr. J.H.P. de Gier, Secretaris