Over de COVM

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond militaire vliegbases. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om geluidhinder rond de luchthavens te verminderen. Ook informeert de COVM over milieu en milieuhygiëne. En ze houdt scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn.

De vergaderingen van de commissies zijn altijd openbaar. Tijd en plaats worden bekend gemaakt via lokale en regionale media. De vergaderstukken worden op deze website gepubliceerd.

Wat doet een COVM?

Een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu:

  • brengt advies uit of doet voorstellen aan de minister van Defensie of andere instanties over milieumaatregelen en milieuvoorschriften voor gebruik van de militaire luchthaven;
  • verstrekt informatie en geeft voorlichting over het geluid rond de militaire luchthaven;
  • beoordeelt de geluidzonering/jaarcontouren.

Wie zitten er in een COVM?

In een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu zijn vertegenwoordigd:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
  • de commandant van de vliegbasis;
  • een bestuurder en een omwonende van iedere gemeente die binnen het obstakelbeheergebied van de vliegbasis ligt;
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
  • een burgerexploitant en een vertegenwoordiger van de burgermedegebruikers (bij militaire luchthavens met structureel commercieel burgermedegebruik);
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding

Interessante websites:

https://www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht

http://samenopdehoogte.nl/

https://www.omgevingsraadschiphol.nl/

https://www.cro-rotterdam.nl/

https://cromaastricht.nl/

https://www.crollelystad.nl/

https://www.b-o-w.nl/193-Radar