De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens.

De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar. De vergaderstukken van deze vergaderingen kunt u op deze website vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende secretaris van de COVM.

U bent van harte welkom!