Home

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens.

De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats. De vergaderdata en vergaderstukken kunt u op de pagina's van de verschillende COVM's vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende secretaris van de COVM.

U bent van harte welkom!

Uitgelicht

Overgang van Ke-systematiek naar Lden

De staatssecretaris van Defensie heeft in haar brief van 16 juli 2021 aangekondigd dat het ministerie zich aan het voorbereiden is op de overgang van de Ke-systematiek naar de Lden-systematiek voor de militaire luchthavens. Defensie wil hierover in gesprek gaan met de verschillende COVM'en. Per COVM zal een toelichting worden gegeven over dit onderwerp.  ► Maandag, 11 april 2022 zal er een toelichting gegeven worden op de overgang Ke systematiek naar Lden norm. Deze toelichting is voor een ieder toegankelijk en vindt plaats van 15:00 – 16:00 uur op het Provinciehuis Leeuwarden.