Home

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens.

De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats. De vergaderdata en vergaderstukken kunt u op de pagina's van de verschillende COVM's vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende secretaris van de COVM.

U bent van harte welkom!

Uitgelicht

Stand van zaken Luchtruimherziening (voorjaar 2020)

Omdat vanwege de corona-maatregelen het merendeel van de vergaderingen van de COVM's in het voorjaar van 2020 zijn afgelast, heeft het ministerie van I&W via youtube een videopresentatie gedeeld: https://youtu.be/7OzlQ07bL4o