Home

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens.

De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats. De vergaderdata en vergaderstukken kunt u op de pagina's van de verschillende COVM's vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende secretaris van de COVM.

U bent van harte welkom!

Overgang van Ke-systematiek naar Lden

De staatssecretaris van Defensie heeft in haar brief van 16 juli 2021 aangekondigd dat het ministerie zich aan het voorbereiden is op de overgang van de Ke-systematiek naar de Lden-systematiek voor de militaire luchthavens. Defensie wil hierover in gesprek gaan met de verschillende COVM'en. Per COVM zal een toelichting worden gegeven over dit onderwerp.  Voor de verschillende COVM'en zijn onlangs informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op maandag 19 september vindt een vervolgbijeenkomst plaats op het conferentiecentrum van Defensie, waarbij een aantal leden aanwezig zal zijn. voor eenieder (ook niet-leden) die niet aanwezig kan zijn zal de bijeenkomst ook online te volgen zijn. Dit kan live van 10:30 tot 12:30 of op een later moment via onderstaande link:  https://youtu.be/vkBeNRl5H5k

Uitgelicht