Commissie Awacs Limburg (CAL)

Welkom bij de AWACS Commissie Geilenkirchen. 


De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren
over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie
adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele
andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein Geilenkirchen.

Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

U bent van harte welkom in 2024 tijdens de vergadering op 28 februari (Brunssum), 25 september (Brunssum) en 11 december (Nuth). De vergaderingen zijn in de raadzaal vanaf 15:00 uur. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer Bert Achten (hjm.achten@prvlimburg.nl).