Commissie Awacs Limburg (CAL)

Welkom bij de AWACS Commissie Geilenkirchen. 


De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren
over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie
adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele
andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein Geilenkirchen.

Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

U bent van harte welkomen in 2023 tijdens de vergaderingen op 28 juni 2023 (Brunssum) , 20 september 2023 (Nuth) en 6 december 2023 (Brunssum). Telkens vanaf 15.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer Bert Achten (hjm.achten@prvlimburg.nl).