De Peel

Welkom bij COVM De Peel.

Vliegbasis De Peel maakt onderdeel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Daardoor is De Peel op termijn weer in gebruik te nemen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden.

De COVM De Peel vergadert in 2024 op de volgende data. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Venray en zijn openbaar. U bent van harte welkom. 

Woensdag 7 februari van 15:00-17:00

Woensdag 29 mei van 15:00-17:00

Woensdag 11 september van 15:00-17:00

Woensdag 18 december van 15:00-17:00