Deelen

Welkom bij de COVM-Deelen. Vliegbasis Deelen is onderdeel van het Defensie Helikopter Commando. Het wordt vooral gebruikt voor oefeningen van helikopters, de luchtmobiele brigade en speciale eenheden.

Bij 'vergaderstukken' kunt u nadere informatie vinden, zoals vergaderverslagen en rapportages. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van deze COVM, mevrouw Seda Dagdelen, via postbus.rvb.omgevingsmanagement@rijksoverheid.nl

De vergadering van 2024 vindt plaats op vrijdag 7 juni van 10:30 tot 12:00 uur op het Huis der Provincie te Arnhem, in Sectiekamer 4/5. U bent van harte welkom!