Deelen

Welkom bij de COVM-Deelen. Vliegbasis Deelen is onderdeel van het Defensie Helikopter Commando. Het wordt vooral gebruikt voor oefeningen van helikopters, de luchtmobiele brigade en speciale eenheden.

Bij 'vergaderstukken' kunt u nadere informatie vinden, zoals vergaderverslagen en rapportages. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van deze COVM, de heer Stewart Adriaansen (stewart.adriaansen@rijksoverheid.nl). 

De eerstvolgende vergadering van de COVM-Deelen vindt plaats op vrijdag 2 juni van 10:30 - 12:00 in het Huis der Provincie te Arnhem. U bent van harte welkom!