Welkom bij de COVM-Woensdrecht. Vliegbasis Woensdrecht is de Main Support Base van de Koninklijke Luchtmacht. Op de vliegbasis zijn 2 onderdelen gevestigd. Die zorgen voor opleidingen, meteorologische ondersteuning, logistiek en onderhoud voor de gehele luchtmacht en Defensie. Naast lesvliegtuigen van de luchtmacht gebruiken de andere vliegbases en civiele medegebruikers de vliegbasis voor training en onderhoud.

Nadere informatie over de COVM-Woensdrecht kunt u vooralsnog vinden via onderstaande link;

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/luchtvaart/militaire-luchthavens/covm-woensdrecht