Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

Vergaderingen

De COVM Eindhoven komt 2x per jaar bijeen in een openbare vergadering, waarbij eenieder van harte welkom is. Voorafgaand aan de vergadering komt het dagelijks bestuur bijeen om de openbare vergadering voor te bereiden. Ook bestaat de mogelijkheid om als niet-lid van de commissie in te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Gezien het informele karakter van de openbare vergadering is er altijd ruimte om na afloop de commissieleden aan te spreken.

De COVM-Eindhoven komt in 2020 op woensdag 16 september (locatie: nnb) bijeen. Deze openbare vergadering start om 18:00. U bent van harte welkom. De vergadering van 15 april is vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus komen te vervallen.

Klachten/meldingen
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133. U kunt ook het online klachtenformulier gebruiken of uw klacht indienen op www.samenopdehoogte.nl