Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

Vergaderingen

De COVM Eindhoven komt 2x per jaar bijeen in een openbare vergadering, waarbij eenieder van harte welkom is. Voorafgaand aan de vergadering komt het dagelijks bestuur bijeen om de openbare vergadering voor te bereiden. Ook bestaat de mogelijkheid om als niet-lid van de commissie in te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Gezien het informele karakter van de openbare vergadering is er altijd ruimte om na afloop de commissieleden aan te spreken.

De COVM-Eindhoven komt dit jaar op 18 april (locatie: gemeentehuis Best) en 12 september (locatie: gemeentehuis Eersel) bijeen. Deze openbare vergaderingen starten om 18:00. U bent van harte welkom.

Klachten/meldingen
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133. U kunt ook het online klachtenformulier gebruiken of uw klacht indienen op www.samenopdehoogte.nl

Masterclass COVM-Eindhoven

September, een drukke maand voor vliegbasis Eindhoven

Ruim 1000 parachutisten en diverse transportvliegtuigen uit verschillende landen zijn tussen 9 en 21 september te gast op vliegbasis Eindhoven. Oefening Falcon Leap-Market Garden staat op het programma met als hoogtepunt het vertrek van ruim 1000 parachutisten voor de parachutesprong op 21 september boven de Ginkelse Heide bij Ede. Voordat kan worden gesprongen wordt eerst geoefend. Van 9 tot en met 13 september wordt geoefend in het laden van de diverse typen toestellen en het droppen van lading. Op maandag, dinsdag en vrijdag wordt tussen 10.00u en 17.00u gevlogen, op woensdag en donderdag tussen 10.00u en 22.00u. In het weekend wordt voor deze oefening niet gevlogen. Op maandag 16 september arriveren de toestellen voor het tweede deel van de oefening. Op 17 september wordt geoefend in het formatievliegen en vanaf woensdag worden oefensprongen gemaakt. In deze week wordt tussen 08.00 en 16.00u gevlogen. Dit geldt ook voor zaterdag 21 september wanneer ruim 1000 parachutisten deelnemen aan de herdenking van Market Garden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ede.nl. In september laat de luchtmacht zich ook van een andere kant zien. Op zaterdag 14 september biedt vliegbasis Eindhoven en gemeente Son en Breugel een concert aan van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Het concert start om 20.00 uur op het Kerkplein te Son en Breugel, de toegang is gratis.