Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

Vergaderingen

De COVM Eindhoven komt 2x per jaar bijeen in een openbare vergadering, waarbij eenieder van harte welkom is. Voorafgaand aan de vergadering komt het dagelijks bestuur bijeen om de openbare vergadering voor te bereiden. Ook bestaat de mogelijkheid om als niet-lid van de commissie in te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Gezien het informele karakter van de openbare vergadering is er altijd ruimte om na afloop de commissieleden aan te spreken.

De COVM-Eindhoven komt in 2020 op woensdag 16 september (locatie: nnb) bijeen. Deze openbare vergadering start om 18:00. U bent van harte welkom. De vergadering van 15 april is vanwege de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus komen te vervallen.

Klachten/meldingen
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met het meldingenbureau (31 (0)40 289 61 33) of ga naar:  www.samenopdehoogte.nl

Eerste nieuwe Airbus A330 MRTT wordt deze maand verwacht op Vliegbasis Eindhoven.

Airbus A330 (nog niet in definitieve kleurenschema)

In november 2019 is een van de twee (K)DC-10 tanker- en transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht uit dienst genomen, in 2021 volgt de tweede. De toestellen zijn verouderd en aan vervanging toe, met name zijn de motoren verouderd waardoor het toestel veel brandstof verbruikt. De toestellen vragen om steeds meer onderhoud terwijl het aantal reserveonderdelen schaarser wordt. De Nederlandse luchtmacht is wereldwijd een van de laatste gebruikers van de (K)DC-10. Binnen Europa zijn meer landen die met verouderde tanker- en transportvliegtuigen vliegen. Op initiatief van Nederland zijn deze landen bij elkaar gekomen en is in eerste instantie met Luxemburg en later met Duitsland, Noorwegen, België en Tsjechië tot een samenwerking gekomen. Binnen dit samenwerkingsverband geven de deelnemende landen aan voor hoeveel vlieguren zij een toestel willen inzetten. Het totaal aan vlieguren is uiteindelijk bepalend voor het aantal benodigde vliegtuigen. Op dit moment is behoefte aan 8.800 uur. Dit staat gelijk aan 8 toestellen, per jaar kan een toestel namelijk 1.100 vlieguren leveren. De deelnemende landen vliegen op dit moment met verschillende typen toestellen, dit maakt het onderhoud complex en het uitwisselen van reserveonderdelen onmogelijk. De landen hebben gekozen voor het Europese toestel Airbus A330-MRTT (Multi Role Tanker Transport). Het eerste nieuwe toestel wordt in de tweede helft van juni van dit jaar op vliegbasis Eindhoven verwacht waarna het toestel officieel in gebruik wordt genomen en gecertificeerd. Tijdens deze certificering zal ook in de avonduren worden gevlogen. Naar verwachting wordt het laatste toestel in oktober 2024 verwacht. De toestellen zijn van de NAVO en vliegen onder een Nederlandse registratie. Als thuisbasis krijgen de toestellen Vliegbasis Eindhoven en Keulen Bohn Airport. De vliegtuigen worden gevlogen door vliegers uit de deelnemende landen, de commandant van deze internationale eenheid is een Nederlander.

Airbus A330 (nog niet in defintieve kleurenschema)