Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

LEO

Vanaf 1 september 2020 maakt de COVM-Eindhoven onderdeel uit van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Het Luchthaven Eindhoven Overleg komt 4 keer per jaar samen waarbij zowel de militaire- als ook de civiele aspecten van de luchthaven Eindhoven aan bod komen. Tijdens deze bijeenkomsten vindt het integraal overleg plaats, maar vaak ook interessante presentaties en workshops. U bent van harte welkom! 

Nadere informatie, zoals de vergaderlocaties en -tijden, maar ook vergaderstukken en geluidhinderrapportages, staan voortaan op de website www.samenopdehoogte.nl.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Arjen Obbema, secretaris van het Luchthaven Eindhoven Overleg. 

Klachten/meldingen
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieu Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Ga dan naar:  www.samenopdehoogte.nl