Leden

De COVM-Eindhoven wordt gevormd door omwonenden en vertegenwoordigers van overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie bestaat uit de volgende commissieleden:

Dhr. C.A. van der Maat

GS Noord-Brabant

Voorzitter

Kolonel H.G.S. Boekholt

Commandant Vliegbasis Eindhoven

Lid + DB

Luitenant-Kolonel A.J.P. Hardenbol

Bureau Geluidhinder Luchtmachtstaf

Lid + DB

Luitenant J.A.J.M. Ermens

Bureau Geluidhinder Luchtmachtstaf

plv. lid

Mw. M. List

Gemeente Eindhoven

Lid + DB

Mw. N. Somers

Gemeente Eindhoven

plv. lid

Dhr. D. Veenstra

Omwonende Eindhoven

Lid

Dhr. R. Trieling

Omwonende Eindhoven

plv. lid

Dhr. A. van den Oever

Gemeente Veldhoven

Lid + DB

Dhr. J. Rooijakkers

Gemeente Veldhoven

plv. lid

Dhr. prof. dr. ir. W.J.M. de Jonge

Omwonende Veldhoven

Lid + DB

Dhr. prof. dr. ir. K. Kopinga

Omwonende Veldhoven

plv. lid

Dhr. M. van Schuppen

Gemeente Best

Lid

n.n.b.

Gemeente Best

plv. lid

Dhr. P. Pijnenburg

Omwonende Best

Lid

Dhr. S. Nuys

Omwonende Best

plv. lid

Dhr. H.J.M. Beex

Gemeente Eersel

Lid

Dhr. J. Weekers

Gemeente Eersel

plv. lid

Dhr. C.F.H. Beemer

Omwonende Eersel

Lid

Dhr. ir. L.J. Velthoven

Omwonende Eersel

plv. lid

Mw. E. Langens

Gemeente Oirschot

Lid

Niet aangesteld

Gemeente Oirschot

plv. lid

Mw. D. de Beus

Omwonende Oirschot

Lid

Dhr. E. van de Pas

Omwonende Bladel

Lid

Dhr. P. Adriaanse

Omwonende Bladel

Plv. lid

Dhr. H.P. d’Haens

Gemeente Bladel

Lid

Dhr. D.C.S. Jansen

n.n.b.

Dhr. A. Obbema

Dhr. B. Doremalen

Dhr. M. Creemers

Gemeente Bladel

Gemeente Son en Breugel

Gemeente Son en Breugel

Omwonende Son en Breugel

Omwonende Son en Breugel

Plv lid

Lid

Plv lid

Lid

Plv lid

n.n.b.

Milieuorganisaties

Lid

Mw. A. Bouma

Ministerie van I&W (DG L&M)

Lid

Dhr. W. Koster

Transavia

Lid

Dhr. drs. R.A.J. Hellemons

Directie Eindhoven Airport

Lid + DB

Mw. M. Van Waasdijk

Directie Eindhoven Airport

plv. lid

Majoor E.A.H. Agerbeek

Luchtverkeersleiding

Lid

Majoor G.N.C. Stout

Vliegbasis Eindhoven

Adviseur C-Vlb EHV

Dhr. J.W. Reiling

Provincie Noord Brabant

Adviseur voorzitter

Dhr. S.J. Adriaansen

Ministerie van BZK (RVB)

Secretaris