Leden

De COVM-Eindhoven wordt gevormd door omwonenden en vertegenwoordigers van overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. 

Op de site www.samenopdehoogte.nl staat een lijst met de leden van de COVM-Eindhoven.