Gilze-Rijen

Informatie van de COVM Gilze-Rijen kunt u vooralsnog vinden op de website van de gemeente Gilze en Rijen; https://www.gilzerijen.nl/covm.html

De COVM-Gilze-Rijen komt samen op woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur en woensdag 21 september 2022 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Rijen.

Informatienota naar aanleiding van zienswijzen over MER en ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen (klik op de foto voor het document)