Gilze-Rijen

De COVM Gilze-Rijen komt in 2024 samen op 27 maart en op 18 september in het gemeentehuis te Rijen. De vergaderingen zijn openbaar en starten om 19:30. Onder 'vergaderstukken' kunt u de agenda en bijbehorende vergaderstukken inzien of downloaden. U bent van harte welkom! 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de COVM Gilze-Rijen, de heer Michiel Huijbregts. 

Informatienota naar aanleiding van zienswijzen over MER en ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen (klik op de foto voor het document)