Gilze-Rijen

Informatie van de COVM Gilze-Rijen kunt u vooralsnog vinden op de website van de gemeente Gilze en Rijen; https://www.gilzerijen.nl/covm.html

De COVM-Gilze-Rijen komt samen op 29 maart en op 27 september in het gemeentehuis te Rijen.

Informatienota naar aanleiding van zienswijzen over MER en ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen (klik op de foto voor het document)