Leden

Provincie Fryslân

Mevr. F. Wiersma

Gedeputeerde/Voorzitter

Dhr. S. Slotegraaf

Adviseur

Defensie/

Rijksvastgoedbedrijf

Mevr. Monica Raatjes

Secretaris

postbus.rvb.omgevingsmanagement@rijksoverheid.nl

Defensie/Commando Luchtstrijdkrachten

Dhr. R.D.F. Helmhout 

Hoofd Bureau Geluidhinder, zonering en rapportering

Dhr. Tlt J.A.J.M. Ermens

OT Bureau Geluidhinder c.a.
 

Luchthaven Leeuwarden

Dhr. Cdre J. van Deventer

Commandant Air Combat Command

Dhr. Maj  J. Duin

Hoofd Verkeersleiding vliegbasis Leeuwarden

Mevr. Maj MA Molema

Hoofd Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden

Milieuorganisatie

Dhr. H. Pries

Friese Milieufederatie

Gemeente Leeuwarden

Dhr. H. de Haan

Wethouder

Dhr. B. Kroese

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr. G.F.J. Veldman

Omwonendenvertegenwoordiger

Mevr. A. Van Beek

Plv. Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Waadhoeke

Dhr. J. Dijkstra

Wethouder

Dhr. G. Verf

Omwonendenvertegenwoordiger

Mevr.  S. Tigchelaar-Pelser 

Plv. Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Tytsjerksteradiel

Mevr. B. van den Zandberg

Wethouder

G. Hooiring

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr. J. van Dam

Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Noardeast-Fryslân

Mevr. H. Jouta 

Wethouder

Dhr. L.P. Woudstra

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr. S. van der Velde

Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Súdwest Fryslân

Dhr. B. Dam

Wethouder

Dhr. G. Hiemstra

Omwonendenvertegenwoordiger

Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten

Auditcommissie geluidmeetnet vliegbasis Leeuwarden

Dhr. A. Den Drijver

Adviseur

Dhr. G. Veldman

Voorzitter