Leden

Provincie Fryslân/

Dhr. M. Schrier

Gedeputeerde/Voorzitter

Dhr. S. Slotegraaf

Adviseur

Defensie/

Rijksvastgoedbedrijf

Dhr. M.H. Mudde

Secretaris

Defensie/Commando Luchtstrijdkrachten

Dhr. LtKol A.J.P. Hardenbol

Hoofd Bureau Geluidhinder, zonering en rapportering

Dhr. Tlt J.A.J.M. Ermens

OT Bureau Geluidhinder c.a.

Luchthaven Leeuwarden

Dhr. Kol A.S. Stallmann

Commandant Vliegbasis Leeuwarden

Dhr. Maj J. Van Weelderen

Hoofd Verkeersleiding vlb Lwd

Mevr. Maj C.C. Bakker vlb Lwd

Hoofd Sectie Communicatie vlb Lwd

Milieuorganisatie

Dhr. J.H.B.W. Elgershuizen

Milieuplatform Leeuwarden

Mevr. S. Van Lieshout

Milieuplatform Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Dhr. H. Deinum

Wethouder

Mevr. J.T. Wiersma

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr.G.F.J. Veldman

Omwonendenvertegenwoordiger *)

Mevr. A. Van Beek

Omwonendenvertegenwoordiger*)

Lid en eventueel plaatsvervangend lid aan te wijzen door de gemeente

Gemeente Waadhoeke

Dhr. J. Dijkstra

Wethouder

Dhr.  G.Hooiring

Adviseur

Dhr. G. Verf

Omwonendenvertegenwoordiger*)

Dhr. B. Veerman

Omwonendenvertegenwoordiger *)

Lid en eventueel plaatsvervangend lid aan te wijzen door de gemeente

Gemeente Tytsjerksteradiel

Mevr. E. Bruins Slot

Wethouder

Mevr. A. Boersma

Omwonendenvertegenwoordiger

Eventueel  nog Plaatsvervangend aanwijzen door gemeente

DDFK-gemeenten

Dongeradeel

Dantumadeel

 Ferwerderadiel

Dhr. A. Van der Ploeg

Wethouder

Dhr. L.P. Woudstra

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr. P. Bos

Omwonendenvertegenwoordiger

Eventueel  nog Plaatsvervangend aanwijzen door gemeente

Gemeente Súdwest Fryslân

Dhr. E. Faber

Wethouder

Dhr. G. Hiemstra

Omwonendenvertegenwoordiger

Eventueel nog plaatsvervangend lid aanwijzen door gemeente

Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten

Dhr. A. Den Drijver

Adviseur

*)           Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 doen gemeenten voordracht voor nieuwe omwonenden-vertegenwoordigers en desgewenst plaatsvervangend omwonendenvertegenwoordigers