Leden

Provincie Fryslân

Dhr. D. Hoogland

Gedeputeerde/Voorzitter

Dhr. S. Slotegraaf

Adviseur

Defensie/

Rijksvastgoedbedrijf

Mevr. Seda Dagdelen 

Secretaris

Seda.Dagdelen@rijksoverheid.nl 

Mevr. Monica Raatjes

plv. secretaris 

Monica.raatjes@rijksoverheid.nl 

Defensie/Commando Luchtstrijdkrachten

Dhr. R.D.F. Helmhout 

Hoofd Bureau Geluidhinder, zonering en rapportering

Dhr. Tlt J.A.J.M. Ermens

OT Bureau Geluidhinder c.a.
 

Luchthaven Leeuwarden

Dhr. Cdre J. van Deventer

Commandant Air Combat Command

Dhr. Maj J. Van Weelderen

Hoofd Verkeersleiding vliegbasis Leeuwarden

Mevr. Maj MA Molema

Hoofd Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden

Milieuorganisatie

Dhr. A. De Vries

Friese Milieufederatie

Dhr. H. Van der Werf (Plv.)

Gemeente Leeuwarden

Dhr. H. de Haan

Wethouder

Dhr. B. Kroese

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr. G.F.J. Veldman

Omwonendenvertegenwoordiger

Mevr. A. Van Beek

Plv. Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Waadhoeke

Dhr. J. Dijkstra

Wethouder

Dhr. G. Hooiring

Adviseur FUMO

Dhr. G. Verf

Omwonendenvertegenwoordiger

Vacature

Plv. Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Tytsjerksteradiel

Mevr. B. van den Zandberg

Wethouder

Dhr. G. Hooiring

Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Noardeast-Fryslân

Dhr. A. Spoepboer

Wethouder

Dhr. L.P. Woudstra

Ambtelijk vertegenwoordiger

Dhr. S. van der Velde

Omwonendenvertegenwoordiger

Gemeente Súdwest Fryslân

Dhr. E. Faber

Wethouder

Dhr. G. Hiemstra

Omwonendenvertegenwoordiger

Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten

Auditcommissie geluidmeetnet vliegbasis Leeuwarden

Dhr. A. Den Drijver

Adviseur

Dhr. A. Bennen

Voorzitter