Leeuwarden

De Commissie Van Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden vergadert in 2024 op maandag 22 april en maandag 11 november om 16:00 uur in het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. 

Personen die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich aanmelden door middel van een e-mail aan de secretaris (postbus.RVB.omgevingsmanagement@rijksoverheid.nl) onder vermelding van “Inspreker COVM” en het onderwerp/agendapunt van inspraak.