Vergaderstukken

Hier kunt u de (openbare) vergaderstukken en het verslag downloaden van de vergadering op 19 april 2021 van de COVM-Leeuwarden. De verslagen van de voorgaande vergaderingen kunt u terugvinden onder 'documenten' op de homepage. Indien u overige vergaderstukken wilt teruglezen, dan kunt u dat aanvragen bij de secretaris.

Agendastukken en verslag COVM overleg 19 april 2021